Home » Kinderen

Kinderen

Heeft u ook een bijzonder kind?

Heeft u ook een bijzonder kind? - Praktijk Waernes

Maar heeft u wel het gevoel dat u "gebruiksaanwijzingen" nodig heeft?

Is uw kind:          snel van slag

                            teruggetrokken/ verlegen

                            lastig

                            anders dan andere kinderen

                            snel afgeleid

                            vaak onrustig bij veranderingen

Heeft uw kind:     moeite met veranderingen

                            snel conflicten

                            problemen op school

                            moeite met een drukke omgeving


Dit kan betekenen dat u ouder bent van een hoog sensitief kind. Hoog sensitiviteit is geen ziekte en het hoeft geen probleem te zijn. Door  een andere werkelijkheid te leren kennen in uw kind, helpt u uw kind in zijn/haar omgeving te leren omgaan met hoog sensitiviteit.

Ik kan u en uw kind helpen met het samenstellen van een goede gebruiksaanwijzing.

Het Hoog Sensitieve kind! Een ander woord voor ADHD??

Het Hoog Sensitieve kind! Een ander woord voor ADHD?? - Praktijk Waernes

Wat is hoog sensitief eigenlijk? Waarom is mijn kind hoog sensitief en andere kinderen niet? Is het een ziekte, is het erg en wat kan ik als ouder doen om mijn kind daar zo goed mogelijk in te steunen? Dit zijn vragen die ik als therapeut vaak hoor. Hoog sensitieve kinderen (HSK) zijn personen die zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving. Ze krijgen zo veel prikkels binnen van buitenaf welke ze niet kunnen verwerken. Elke indruk slaan ze op en het wordt steeds drukker in hun jonge bolletje. Wanneer ze deze “overprikkeling” niet kunnen verwerken lijken de kinderen snel overstuur, druk of juist teruggetrokken. Als we de binnenwereld van HSK wat verder betreden kan je merken dat het kind meer dingen opmerkt of een specialiteit heeft. Sommige hoog sensitieve kinderen stemmen af op stemmingen en uitdrukkingen van anderen. Andere HSK’s zijn zich juist meer bewust van de natuur of lijken over een geheimzinnig vermogen te beschikken. Het kind kan zitten piekeren, vragen waarom je deed wat je deed, waarom een ander kind wordt gepest of heeft grotere sociale problemen. Een HSK kan ook meer nadenken dan andere kinderen over wat hij heeft gezien. Er zijn altijd verschillen, ieder kind is individueel en uniek. Als een kind alle informatie van buitenaf als een wolk over zich heen krijgt, is er geen uitgang meer te vinden voor hen! Daardoor kunnen ze de hoog sensitiviteit als een last gaan ervaren en uiten ze zich door specifiek gedrag. Al gauw krijgt een kind de stempel opgedrukt van ADHD, ADD of een andere gedragsstoornis welke, volgens de reguliere artsen, kunnen worden verholpen door de welbekende medicijnen. Maar wat zijn de nadelen van deze medicijnen die aan uw kind worden gegeven? Ik zou zoveel complimenten kunnen geven aan HSK’s, maar jammer genoeg hebben de meeste mensen de neiging voornamelijk de negatieve kant van de sensitiviteit te zien! Na jaren te hebben gewerkt met hoog sensitieve kinderen, vind ik het nu eens tijd worden om daar meer hoorbaarheid aan te geven. Al deze kinderen kunnen leren om in hun eigen kracht te gaan staan en leren om hun eigen gedachten onder controle te kunnen krijgen! Wij kunnen de kinderen helpen, simpelweg door het kind de ruimte te geven om zichzelf te mogen zijn!Misschien herkent u als volwassene of als ouder de Hoog Sensitiviteit bij uzelf! Ik ben niet alleen gespecialiseerd in het werken met kinderen maar ook met volwassenen. 
En vaak kan het zo zijn dat u als ouder een last meedraagt van vroegere gebeurtenissen welke het kind in zijn systeem opvangt. Het kind weet zich geen raad met deze gevoelens en weet al helemaal niet waar het gevoel vandaan komt, waardoor het mogelijk is dat het kind boosheid en woede gaat ervaren. De ouder begrijpt daar weer niks van en zo begint de cirkel te draaien!

Therapie en coaching in gedrag

Therapie en coaching in gedrag - Praktijk Waernes

Heeft u kinderen die niet lekker in hun velletje zitten of die iets traumatisch hebben meegemaakt, niet kunnen omgaan met de scheiding van de ouders, een stempel opgedrukt heeft gekregen van ADHD?! Welke niet altijd terecht is. Door onbegrip van anderen kunnen zij zich anders voor doen dan ze in werkelijkheid zijn, ze krijgen al gauw een stempel met een woord erbij, waardoor het kind het idee krijgt dat het allemaal aan hem/haar ligt. Zo kan de situatie juist verergeren en dat is nou net niet de bedoeling. Kinderen weten vaak niet het probleem te benoemen en als het wordt meegenomen naar de toekomst zou het probleem wel eens erger kunnen worden. Ze voelen zich vaak schuldig als er iets in hun omgeving is gebeurd.
Ik zal op een speelse wijze proberen bij de kern van de klacht te komen. Problemen kunnen dan worden omgezet in vaardigheden. Het kind gaat zichzelf dan meer accepteren en leren hoe hij/zij er mee om kan gaan. Het probleem krijgt een plekje en zal daardoor meer vrijheid creëren in het hoofd. Ik werk graag met kinderen omdat ik vind dat kinderen recht hebben op een gelukkige jeugd en een zorgeloze toekomst.Door goed af te stemmen op de kinderen krijg ik gauw een goed contact met hen. Ik merk in de praktijk dat kinderen het heel fijn vinden om te komen omdat ze dan even weg zijn van alle drukte om zich heen en even alle aandacht voor zich alleen hebben.

Kernvisie methode

Kernvisie methode - Praktijk Waernes

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

 

 

Eigenlijk kan je spreken van verschillende leerstijlen, een linksgeoriënteerde leerstijl en  een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

De Kernvisie methode gaat er van uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten. Juist rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier uit te voeren.

De Kernvisie methode leert kinderen (en volwassenen) diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

 

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Veel kinderen met leerproblemen ontwikkelen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek. Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan word je daar doodongelukkig van.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als add en adhd kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Praktijk Waernes

Hier vindt u ons.

Praktijk Waernes

Kijk ook eens op de site van het EszenzZ Centre.