Home » Trainingen

Trainingen

 - Praktijk Waernes

Praktijk Waernes biedt onderstaande trainingen aan.

Om de trainingen succesvol te maken, is het belangrijk dat de trainingen thuis met de ouders/verzorgers besproken worden. Om dit te stimuleren, zijn er korte huiswerkopdrachtjes die de kinderen mee naar huis krijgen.

De trainingen zijn in kleine groepjes. Ook bestaat de mogelijkheid om de trainingen op scholen te organiseren.

Individuele training/begeleiding in de praktijk of op school behoort ook tot de mogelijkheden.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op. We kunnen dan kijken naar een passend programma.

 

De trainingen zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend!

 

Weerbaarheidstraining "Rots en Water"

Rots en Water is een weerbaarheidstraining. Weerbaarheid is het mogen, durven en kunnen beschermen van je eigen grenzen en vrijheid.

Het Rots & Water-programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.

Er wordt gewerkt aan fysieke bewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Zo leert men zichzelf te verdedigen, maar ook tot zichzelf te komen. Er wordt geleerd hoe men  zichzelf kan beheersen en hoe  men met elkaar om kan gaan.

De maatschappij verandert, bestaande structuren vallen steeds vaker weg. Gezinnen vallen steeds vaker uit elkaar en/of zijn niet in staat werkelijk zorg te dragen voor de opvoeding van de kinderen. Steeds meer kinderen missen de steun en warmte die zij nodig hebben om zich tot zelfbewuste volwassenen te ontwikkelen die positief in het leven staan en het vermogen hebben om met anderen respectvol samen te leven.

Steeds meer kinderen en jongeren ondervinden problemen en vertonen achterstanden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze veranderingen zijn al te merken bij kinderen in de kleuterleeftijd en zetten zich voort tijdens de gehele verdere schoolloopbaan en daarna. Het is daarom belangrijk om kinderen al vroeg met effectieve programma’s bij te staan.

Rots & Water richt zich op de genoemde problematiek en helpt sociale competenties te ontwikkelen die elk kind, elke jongere en elke volwassene nodig heeft in een wereld die met de dag verandert.

Rots & Water valt onder de noemer sociale competentietraining, hetgeen heel eenvoudig betekent dat kinderen leren met de anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een wereld die met de dag verandert.

 

Een Rots en Watertraining bestaat uit een kennismakingsgesprek en 8 bijeenkomsten van een uur.

 

 

Agressie regulatietraining "Baas over Boos"

Agressie regulatietraining "Baas over Boos" - Praktijk Waernes

In deze training komen vier deelnemers bij elkaar die met elkaar gaat nadenken en oefenen hoe je op een goede manier met je boosheid kunt omgaan.

Sommige kinderen vinden het lastig om met andere kinderen om te gaan. Het kan zijn dat ze vaak ruzie maken en dan verdrietig zijn. Er zijn ook kinderen die vaak boos zijn en dan soms gaan slaan of schoppen. Ze vinden het dan moeilijk om hun boze gevoelens de baas te blijven.

Baas over Boos is een training voor kinderen die het lastig vinden om de baas te blijven over hun boze gevoelens. In deze training kun je leren je boze gevoelens te beheersen, zodat je niet vaak meer ruzie krijgt. Je komt dan één keer per week bij elkaar met nog drie andere kinderen. De bijeenkomsten duren iedere week een uur. In dit uur leer je elke keer wat anders. Bijvoorbeeld: ‘Hoe blijf je de baas over je boze gevoel als je uitgedaagd wordt?’ en ‘Hoe blijf je de baas over je boze gevoel als iets anders gaat dan je zou willen?’.

 

Een agressie regulatietraining bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 bijeenkomsten van een uur.

Sociale vaardigheidstraining "Handig Handelen"

Sociale vaardigheidstraining "Handig Handelen" - Praktijk Waernes

Sociale vaardigheden zijn voor kinderen enorm belangrijk. Sociale vaardigheden ontwikkel je gedurende je leven.

Voor sommige kinderen gaat dit ontzettend natuurlijk, voor andere kinderen kost dit heel veel moeite. Problemen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden kunnen op veel manier ontstaan. Zo kan het zijn dat een kind gewoon wat gevoeliger is, gepest is, misschien heftige dingen heeft meegemaakt, of gewoon van nature sociaal minder vaardig is.

Het maken van sociale contacten

Kinderen leren al op vroege leeftijd op verschillende manieren contact te maken met andere mensen, dieren en andere kinderen. Dit gaat grotendeels vanzelf. Doordat mensen hierop reageren, worden kinderen al op vroege leeftijd positief bevestigd in het maken van sociale contacten.

Op latere leeftijd zal dit zich verder herhalen. Op de lagere school worden sociale vaardigheden actief bevorderd, door bijvoorbeeld het speelkwartier, kringgesprekken en het samen spelen na schooltijd.

Sociaal actief

In de puberteit is het voor sommige pubers vanzelfsprekend om sociaal actief te zijn. Ook is de puberteit een periode waarin sociale vaardigheden genuanceerd en verdiept worden.

De complexiteit van sociale vaardigheden wordt groter en het belang om tussen regels door te kunnen lezen wordt groter.

Problemen met sociale vaardigheden

Problemen met sociale vaardigheden hoeven niet direct ernstig te zijn.

Een teruggetrokken of verlegen kind hoeft daar absoluut geen grote problemen van te ondervinden. Anders wordt het als een gebrek aan sociale vaardigheden ook het geluk in de weg staat.

Vooral bij kinderen die graag vrienden willen maken, maar niet de gereedschappen bezitten om die vriendschappen op te bouwen of in stand te houden, kan een gebrek aan sociale vaardigheden en trucjes problematisch worden en grote gevolgen hebben voor het welzijn.

Een sociale vaardigheidstraining bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 bijeenkomsten van een uur.

Faalangst reductietraining "Durven Doen"

Faalangst reductietraining "Durven Doen" - Praktijk Waernes

Faalangst is letterlijk dat men angst ervaart om te falen. Deze angst kan zich op twee manieren uiten, namelijk in positieve of negatieve prestaties. Bij positieve faalangst zorgt de angst om te falen als een motivator om extra goed te presteren om zo maar niet te falen. Bij negatieve faalangst zorgt de angst om te falen juist voor een blokkade of een black-out, waardoor men niet meer in staat is om optimaal te presteren.

Elk kind is wel eens bang om te falen. En dat is ook helemaal niet erg, want het werkt juist motiverend. Pas als het kind ergens heel erg bang voor is, of de angst is niet realistisch, is er sprake van faalangst. Ook als het kind zichzelf blokkeert in plaats van motiveert.

Er ontstaan echte angst- en spanningsgevoelens, waardoor het kind niet meer goed kan presteren. Dit noemt men negatieve faalangst.

Faalangst is geen karaktertrek of persoonlijkheidseigenschap. Faalangst zijn eigenlijk aangeleerde stappen die het kind doorloopt. Als een kind regelmatig faalt of iets lukt hem regelmatig niet, dan heeft dat (negatieve) invloed op zijn zelfbeeld.

Verschillende vormen

Er bestaan verschillende vormen faalangst. De meest bekende is die op schoolse taken, bijvoorbeeld bang zijn om opdrachten niet goed te maken.

Faalangst kan ook voorkomen bij sociale taken, bijvoorbeeld in gezelschap wat moeten zeggen. De laatste vorm is faalangst voor motorische of competitieve taken, te denken valt aan meedoen aan een sportwedstrijd.

 Een faalangst reductietraining bestaat uit een kennismakingsgesprek en 6 bijeenkomsten van een uur.

 

Pestprogramma "Sta Op!!"

Pestprogramma "Sta Op!!" - Praktijk Waernes

Sta Op!! is een lesprogramma over pesten (en alles wat daar mee te maken heeft) voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Iedereen krijgt wel eens met pesten te maken. Misschien ben je zelf ooit gepest of ken je iemand die gepest wordt. Heel jammer, want een gezellige en positieve sfeer in de groep en in de hele school is voor iedereen fijn. Je voelt je dan prettiger en je kunt beter leren in een veilige omgeving waar je niet bang hoeft te zijn.

Misschien word je zelf nooit gepest en pest jij ook niet, maar doe je wel mee met de pester of moedig je de pester aan. Of misschien zeg je helemaal niets als je ziet dat er gepest wordt in de klas.

Maar let op: iedereen is verantwoordelijk  voor een goede sfeer! 

In dit programma kijken we ook naar de kwaliteiten van iedereen. Iedereen is namelijk wel ergens goed in. De één is goed in rekenen en de ander kan weer beter voetballen.

Een ander onderdeel is complimenten geven aan elkaar. Het is namelijk altijd leuk om van iemand anders te horen dat je ergens goed in bent of dat je bijvoorbeeld leuke kleding aan hebt.

Je krijgt er vast een blij gevoel van. Het maakt je misschien wel wat zekerder. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf.

Wat misschien nog wel leuker is (in ieder geval is het zeker net zo leuk), is het om complimentjes te geven.

Wat is er leuker om te zien dat iemand blij wordt van wat jij tegen diegene zegt?

Sta Op!! besteedt op een leuke, leerzame en creatieve manier aandacht aan pesten en alles wat daar mee te maken heeft. Het programma duurt ongeveer 2 uur en kan uitstekend aangevuld worden met Rots & Water oefeningen. 

Kortom, Sta Op!! is een compleet programma voor de midden- en bovenbouw van de basisschool en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over dit programma of om te resereveren voor uw school, kunt u contact opnemen.

 

 

Praktijk Waernes

Hier vindt u ons.

Praktijk Waernes

Kijk ook eens op de site van het EszenzZ Centre.